JAROMI
Idzie Pod Prąd

brak numeru katalogowego

©  2019 - Idź Pod Prąd TV
JAROMI Idzie Pod Prąd 2019
1. 
- wstęp - 0:26
2. 
IDŹ POD PRĄD 5:01
3. 
- wstęp - 3:54
4. 
RUCH 11 LISTOPADA 2:17
5. 
SAY YES TO TAIWAN 1:55
6. 
- wstęp - 0:32
7. 
POWIEDZ TAK DLA POLSKI 4:07
8. 
JESTEM NACJONALISTĄ 4:48
9. 
ŚWINIA PLUS BLUES 0:47
10. 
GDYBYM NIE PŁACIŁ ZUS-u 4:07
11. 
TEORIA JAROMIEGO 3:00
12. 
- wstęp - 2:00
13. 
DRUGIE BOŻE PRZYKAZANIE 4:19
14. 
PROSZĘ KSIĘDZA 6:16
15. 
KSIĄDZ PEDOFIL JAKI WYDA OWOC? 5:23
16. 
- wstęp - 0:58
17. 
JEZU RATUJ MNIE 3:04
18. 
JAN 3,16 5:40
19. 
IDŹ PRECZ SZATANIE 2:59
20. 
- wstęp prof. M. Płatek - 0:22
21. 
ONA SWOJE WIE 3:16
22. 
STOISZ U DRZWI I KOŁACZESZ 5:24
23. 
MNIE ZACZIPUJĄ 2:14
24. 
DO NIEBA PORWIJ MNIE 6:53
25. 
ŻYCZENIA NA 3-LECIE IPPTV 1:18


Muzyka i teksty:
Jarosław Drażewski

z wyjątkiem utworu nr 18
"JAN 3,16":
muzyka - Jarosław Drażewski,
tekst - werset biblijny (domena publiczna)

z wyjątkiem wstępu nr 20
decyzją wydawcy znalazła się tam
autorska wypowiedź prof. M. PłatekJaromi:
- śpiew
- gitary
- harmonijki
- i wszystkie inne instrumenty

Nagrywano w różnych terminach
między 20. marca 2018 a 10. maja 2019,
w studiu Jarka Obrabiarka w Kościanie.
Realizacja, mix, mastering - Jaromi