ESTRADA I STUDIO
s k ł a d a n k a

nr 9 / 2002 (72), AVT 2002

©  2002 - Estrada i Studio
ESTRADA I STUDIO - s k ł a d a n k a 2002


Na dołączonej do czasopisma "Estrada i Studio" płycie,
podzielonej na dwie części, z których jedna zawiera różne
muzyczne programy komputerowe, a druga - nagrania audio
różnych artystów, został między innymi zamieszczony
utwór w wykonaniu Jaromiego:

2. Blues o kotku i ptaszku.
Muzyka i słowa: Jarosław Drażewski

Jest to ta sama wersja, która zamieszczona była na wydanej
w 1999r. płycie Jaromiego, pt. Jestem bluesmanem