Łukasz Gonera
fot. Irek Wojciechowski
ŁUKASZ
GONERA

Skrzypek

Łukasza Gonerę pierwszy raz słyszałem 7 stycznia 2006 roku, w kawiarni Ratuszowa, w Lesznie, gdzie grał jazzowe standardy na imprezie pn. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ze swoim ówczesnym zespołem pn. Place 11. W zespole tym grała również późniejsza basistka zespołu Jaromi zez Ekom - Joanna Dudkowska. To właśnie z jej inicjatywy dnia 31 stycznia 2013 roku miałem przyjemność pierwszy raz zagrać z Łukaszem, zaproszonym na gościnne występy z tym właśnie moim zespołem, w lokalu pn. Brogans Irish Pub, w Poznaniu.