Bluemoniada blues
muzyka i słowa:
Jarosław Jaromi Drażewski

Mój telewizor do mnie gada
Twój telewizor do ciebie gada
Mój telewizor do mnie gada
Twój telewizor do ciebie gada
Mój telewizor do mnie gada
Twój telewizor do ciebie gada
Mój telewizor do mnie gada
Twój telewizor do ciebie gada
Że na zmarszczki jest najlepsza
- no co?
Najlepsza jest Bluemoniada

Gdy do ciebie smutek się zakrada
Gdy do mnie smutek się zakrada
Gdy do ciebie smutek się zakrada
Gdy do mnie smutek się zakrada
Gdy do ciebie smutek się zakrada
Gdy do mnie smutek się zakrada
Gdy do ciebie smutek się zakrada
Gdy do mnie smutek się zakrada
Najlepszym na smutek lekarstwem jest
- no co?
Najlepsza jest Bluemoniada

A gdy już zmienisz w starą babę się
Lub zmienisz się w starego dziada
A gdy już zmienisz w starą babę się
Lub zmienisz się w starego dziada
A gdy już zmienisz w starą babę się
Lub zmienisz się w starego dziada
A gdy już zmienisz w starą babę się
Lub zmienisz się w starego dziada
Humor poprawi ci wybitnie
- no co?
Poprawi ci Bluemoniada

Twój telewizor do ciebie gada
Mój telewizor do mnie gada
Twój telewizor do ciebie gada
Mój telewizor do mnie gada
Twój telewizor do ciebie gada
Mój telewizor do mnie gada
Twój telewizor do ciebie gada
Mój telewizor do mnie gada
Że na wrzody jest najlepsza
- no co?
Najlepsza jest Bluemoniada


Wszelkie prawa zastrzeżone. ZAiKS
Ten utwór zamieszczony jest na płycie:
DVD - Jaromi - "Ja Ro Mi Fa So La Si Do"
na której zaśpiewał go Jaromi Drażewski