Boogie Woogie Cyntryfugi
muzyka i słowa:
Jarosław Jaromi Drażewski
tłumaczenie na gwarę poznańską:
Marian Antoni Bartkowiak

Boogie woogie cyntryfugi grum
Bo akurat cyntryfuge wew chaci mum
Bo jo o gynstość masła i śmiytanki dbum

Cyntryfuga to jest sprzynt udany
żodkie łoddzielo łod gynsty śmiytany
Tak jak łeb łod girów z gilotyny knyp spuszczany

Mo ci to ustrojstwo takiygo dryga
Że zez mlyka śmiytane skrynci ci w trymiga
I zaś możesz se gutnuńć rozkosznygo łyka

Niech num cyntryfuga fest śmigo
Wielkum przyjymność mum zez jej ruchu rotacyjnygo
zez tyndy żodkie a tu gynste żygo

A gdy nima cyntryfugi wew chaci
Wiara nie kapuje wiele na tym traci
Bo cyntryfuga ciyngiym się opłaci

Cyntryfuge wew chaci trza mieć
Bez cyntryfugi w dumu źle dzieje sie
Najgorszo ciamajda coś ło tym wiy

Niech num cyntryfuga krynci sie a nie psuje
Tutej żodkim, no a tu gynstym pluje
Ktu nimo cyntryfugi tymu goży smakuje

Boogie woogie cyntryfugi grum
Bo jo cyntryfuge wew chaci mum
I co mo być gynste to jo o to dbum


Wszelkie prawa zastrzeżone. ZAiKS
Ten utwór zamieszczony jest na płytach:
CD - Jaromi - "Blubrane bluesy zez Pyrlandii"
na której zaśpiewał go Jaromi Drażewski
CD - Jaromi zez Ekom - "Blubrana migana zez Kościana"
na której zaśpiewał go Jaromi Drażewski

oraz w wideoklipiach zamieszczonych na YouTube: