Bum, bum, hau, hau,
będę bluesa grał
muzyka i słowa:
Jarosław Jaromi Drażewski

Gram ja sobie blues
Gram ja sobie jazz
Choć na dworze mróz
Dzionek chłodny jest
Bum, Bum, Hau, Hau
Oh, jak bym chciał

Chciałbym sobie być
W ciepłym kraju gdzieś
Winko chłodne pić
Winogrona jeść
Bum, Bum, Hau, Hau
Oh, gdybym miał

Gdybym forsę miał
Lepiej bym się czuł
Lecz że nie mam jej
To się czuję mniej
Bum, Bum, Hau, Hau
Będę bluesa grał

Bo gdy bluesa gram
To się dobrze mam
A gdy gram ja jazz
Mam się całkiem fest
Bum, Bum, Hau, Hau
Będę bluesa grał


Wszelkie prawa zastrzeżone. ZAiKS
Ten utwór zamieszczony jest na płycie:
DVD - Jaromi - "Ja Ro Mi Fa So La Si Do"
na której zaśpiewał go Jaromi Drażewski