Dum wew Kościanie
muzyka i słowa:
Jarosław Jaromi Drażewski
tłumaczenie na gwarę poznańską:
Marian Antoni Bartkowiak

Jo se wybuduje piynkny wew Kłeścianie dum
Jo se wybuduje piynkny wew Kłeścianie dum
Chocioż bym na łbie stawoł to se laisne chaty kawoł
Jo se wybuduje wew Kłeścianie cudny dum

Byde kole tegu dumu łogród śliczny mioł
Byde kole tegu dumu wew Kłeścianie łogród mioł
A wew nim piynkne kwiotki i wszelki łowoc słedki
Wew tym łgrodzie wew Kłeścianie byde jo se chodowoł

A wew tym mojym dumku wew Kłeścianie bydzie bar
W ty nowy piynknyj chacie wew Kłeścianie bydzie bar
Byde wew nim podawoł ajntop zez chabasym
abo nawet plyndze, i klijyntów połno rtchtyk
tum jedzum ciyngiym so napyndze

A wew tym mojym barze jo na gitarze wiarze byde groł
Byde wew moim barze bluesa na łorgankach groł
Oż klijyintum papy się poroztwiyrajum guli tegu
co nigdze tak piynknie żarcie nie smakuje i fest blues
zez gitary i łorganków się nie snuje

A gdy jo se kajfne długo i boleśnie abo niespodzianie
To kce mieć grób na cmyntorzu wew Kłeścianie
Na cmyntorzu wew Kłeścianie kce mieć grób
Bydzie tam pisało że wum smakowało
Ino sie skuńczuło bo tu leży Jaromiygo trup


Wszelkie prawa zastrzeżone. ZAiKS
Ten utwór zamieszczony jest na płtach:
CD - Jaromi - "Blubrane bluesy zez Pyrlandii"
na której zaśpiewał go Jaromi Drażewski
CD - Jaromi zez Ekom - "Blubrana migana zez Kościana"
na której zaśpiewał go Jaromi Drażewski