Dzie sum tero Małe Fiaty 126p
muzyka i słowa:
Jarosław Jaromi Drażewski
tłumaczenie na gwarę poznańską:
Marian Antoni Bartkowiak

Dzie sie podziały nu wiara dzie
Małe Płelskie Fiaty 126p
Piynknie niymi sie jachało
Po cołkim Świycie sie rajzowało
A gdy zez rajzów sie wróciuło
Ciyngiym Ci buło mało

Dzie tyn rajzefiber nu wiara dzie
Wedle ty jazdy Fiatym 126p
A wew silniku rychtyk tak godało
Co sie zez asfaltu omurzynie zamiotało
A gdy dodusiuło sie gazu
Fest przyspieszynie miołeś łod razu

Buł to samłechód moiygo taty
I moje dwa brachole tyż mioły swoje małe płelskie Fiaty126p
Objachołym nimi różniastych krain tyle
Tero zez pewnościum trafiuły na gymyle
Bo dzie sum tero te małe Fiaty
Pewnikiym spisane sum na straty

Dzie du nich "trampek" czy "skarpyta" nu wiara dzie
Żeli nojlepsze buły Fiaty 126p
Piynkne aby sny po nich zostoły
Zez czasów gdy une na drogach brylowoły
Kożdy nocy jo se o nich śnie
O Małych Fiatach 126p.


Wszelkie prawa zastrzeżone. ZAiKS
Ten utwór zamieszczony jest na płycie:
SP - Jaromi - "Pyrlandia Boogie"
na której zaśpiewał go Jaromi Drażewski