Id¼ precz Szatanie
muzyka i s³owa:
Jaros³aw Jaromi Draæewski

Id¼ precz szatanie
Jezus Chrystus u mnie jest na pierwszym planie
Id¼ precz szatanie
Jezus Chrystus mym pasterzem i Jego jest o mnie staranie
I choęby¶ nie wiem jak kombinowa³
Duszy mojej tak czy owak nigdy nie dostaniesz

Id¼ precz diable niemyty
Nie pomog± ci szatańskie twe skowyty
Id¼ precz diable niemyty
Nie bźd± zaspokojone twe diabelskie apetyty
Nawet okiem nie rzucź na ofertź
Takiego wrednego jak ty ³achmyty

Id¼ precz szatanie
Jezus Chrystus u mnie jest na pierwszym planie
Id¼ precz szatanie
Jezus Chrystus mym pasterzem i Jego jest o mnie staranie
I choęby¶ nie wiem jak kombinowa³
Duszy mojej tak czy owak nigdy nie dostaniesz


Wszelkie prawa zastrzeæone. ZAiKS
Ten utwór zamieszczony jest w wideoklipie na YouTube: