Jaromi zez Ekom
muzyka i słowa:
Jarosław Jaromi Drażewski
tłumaczenie na gwarę poznańsk±:
Marian Antoni Bartkowiak

Hej Wiara! Dla wos graje Jaromi zez Ekom
Przejachali my du wos te druge dalekum
Co by wum bluesy blubrane łostro grzać
I zez wami wiaruchna cingiym sie chichrać
Na migane wos brać naszum ajnfach muzykum

Hej Wiara! Na basówie u nos rżnie Joanna Dudkowska
Basistka zez ni jest rychtyk cołkiym boska
Te grube struny tak se una trunco
Że oż wszystki wiarze robi się gorunco
Łod tegu jej basowania, nie kuniecznie za¶ łod słuńca

Hej Wiara! A wew bymbny u nos wali Tomasz Bogu¶
Urodzuny perkusista zez niegu a nie jaki¶ tam gogu¶
Daje po bymbnach i wew talyrze
Takie zez niego fest jurne zwiyrze
A za¶ kielczy się łyn cołkiym przy tym szczerze

Hej Wiara! A jo żym jezd wesoły Jaromi
Co swojum gitarke zowsze rug-cug uruchumi
I wew harmoszke zez cołki epy dmucho
¦piywo wum fest gło¶no jednakosz zez uczuciym
O swym życiu co sie ciyngiym toczy na blusowy nucie


Wszelkie prawa zastrzeżone. ZAiKS