Nalewki Petrusa Gracili
muzyka i słowa:
Jarosław Jaromi Drażewski

Jeśli bluesa grajesz, gdyż mosz do tegu dryg
nie trać na inne zajyncia ani jedny chwili
Jeśli bluesa grajesz, gdyż mosz do tegu dryg
nie trać na inne zajyncia ani jedny chwili
No chyba że czeko na Ciebie we flaszce skryty łyk
wyśmienityj nalewki Petrusa Gracili

Gdyż nalewki Petrusa Gracili wyśmienite sum
Gdyż nalewki Petrusa Gracili wyśmienite sum
Nalewki Petrusa Gracili sum, bardzo chyntnie pite
Zapytocie czymu? Bo sum wyśmienite

Jachoł żym se roz na kufcie zez Kościana do Rokosowa
I ani żym nie myśloł że wew Nowym Belęcinie tako czeko mnie rozmowa
Traktorzysta coś na płelu tetro łopryski robi czy se tam młeże zimie łorze
Co by se łyn tam na tym płelu nie tetroł - szczynść mu Panie Boże
I jak jo se tam jade, łyn zez płela wroco i mje mijo na traktorze
I nagle po hamulcach daje i mje woło, Tej Jaromi - jo żym jes Piotr Chudy
ty mje nie znosz ja cie znom! --- I już my sum wew świytnym humorze

Zaro potym łokozało sie że Piotr Chudy vel Petrus Gracili
Graniym na akordeonie tyn przyjymny czas jeszczy barzy nom umili
A i jo żym dołonczuł na mundharmonijce i tak to my se grali
Że nutami bluesowymi my łokoliczne łokolice łopsypali
A co by te bluesowe nuty za suche nie buły no to my so je popili
Wyśmiynitum nalewkum Petrusa Gracili

Gdyż nalewki Petrusa Gracili wyśmienite sum
Gdyż nalewki Petrusa Gracili wyśmienite sum
Nalewki Petrusa Gracili sum, bardzo chyntnie pite
Zapytocie czymu? Bo sum wyśmienite

Tero jusz sie znumy i bluesa se grumy bo dryg do tegu mumy
i nie tracymy na inne zajyncia ani jedny chwili
Tero jusz sie znumy i bluesa se grumy bo mumy do tegu dryg
i nie tracymy na inne zajyncia ani jedny chwili
No chyba że czeko na nos we flaszce skryty łyk
wyśmienityj nalewki Petrusa Gracili

Gdyż nalewki Petrusa Gracili wyśmienite sum
Gdyż nalewki Petrusa Gracili wyśmienite sum
Nalewki Petrusa Gracili sum, bardzo chyntnie pite
Zapytocie czymu? Bo sum wyśmienite


Wszelkie prawa zastrzeżone. ZAiKS
Ten utwór zamieszczony jest w wideoklipie na YouTube: