Nojdłym na gymyli
muzyka i słowa:
Jarosław Jaromi Drażewski
tłumaczenie na gwarę poznańską:
Marian Antoni Bartkowiak

Nojdłym flaszke na gymyli
Na dnie buło dziebko berbeli
I już grdyka nałoliwiuno
Spiczniało dusza uroczono
I wew droge sie ruszo rug cug śmieli

Na gymyli nojdnuł sie tyż talerzyk
Na talerzyku durch jeszczyk świeży
Gzik już uleżały ździebełko
Po żarciu szak kożdy chyntnie poleży
Gdy czuje sie miłe w kałundku ciepełko

Czopke na gymyli żym so dopasowoł
Te pore dziur co una czopka miała
Rychtyk gazyta pozatykała
Glace wew czopke migiem żym schowoł
I łepetyna zaro mi barzy rymowała

Na gymyli nojdłym se harmoszke
Nic że rdza jum wysiepała troszke
Rdze uskrumni się glancpapiurym
Zaś byde się społnioł wew tworzyniu kultury
A jak mi wyjdzie aby żympolynie
To bydzie modernisty tworzynie

Na gymyli nojdłym bumbeczke
Zez bumbeczki wyciungłym zawleczke
Furt się zrobiło bombowo
Jo żym się poczuł łodlotowo
Łatwo się omyli ktu gmyro wew gymyli


Wszelkie prawa zastrzeżone. ZAiKS
Ten utwór zamieszczony jest na płycie:
CD - Jaromi - "Blubrane bluesy zez Pyrlandii"
na której zaśpiewał go Jaromi Drażewski