Saturday Weather
muzyka i słowa:
Jarosław Jaromi Drażewski

Would you be able
To meet me on saturday
Would you be able
To meet me on saturday
I doubt if the weather
Will be good anyway

The sky is clouded over
It will pour down
The sky is clouded over
It will pour down
She's said something about weather
And she's left from this town


Wszelkie prawa zastrzeżone. ZAiKS
Ten utwór zamieszczony jest na płycie:
CD - Jaromi - "Bluesy jednoosobowe"
na której za¶piewał go Jaromi Drażewski