Zielune papcie
muzyka i słowa:
Jarosław Jaromi Drażewski
tłumaczenie na gwarę poznańską:
Marian Antoni Bartkowiak

Una bajtlowała unygo
by so lajsnuł zielune papcie
a łyn zez ty namowianki
ciyngiym przesmrodzoł i bruniuł sie
łuna klarowała unymu:
wew zielunych papciach jezdeś ganc odpicowany
a Łyn: nie i nie i nie i nie i nie
wew zielunych papciach jez mi barzy niż źle

Łyna zawziuła sie
co prezynt zez zielunych papci mo dla unygo
A łyn na łodlyw du ni godo
Nie zawdzieje na giyry papcia zielunygo
Łyna znowyk wtyko mu do gora
Co jak zielune papcie łyn zawdzieje
Szpeniol bydzie i ważno figura
Ale łyn sie aby zez jei paplaniny lacho i godo że nie
Nie byde so robiuł wew zielunych papciach obciachu

Wszystko wiara fest rychtyk dziwi sie
Czymu zielunych papci łyn sie bruni
Szak unymu by dodały
Kupe szpanu i blasku chwały
Wszyscy wew zielunych papciach
Rychtyk ciyngiym lubujum sie
A łyn: nie i nie i nie i nie i nie
wew zielunych papciach łazić drygo sie

Du nos sie uśmiychajum
Feste zielune fajne papcie
Żywot num rozjaśniajum
Przepiynkne zielune papcie
Humor num poprawiajum
Cudowne zielune papcie
A łyn ciyngiym upiyro sie, że nie, że nie
wew zielunych papciach pokozać nie kce sie


Wszelkie prawa zastrzeżone. ZAiKS
Ten utwór zamieszczony jest na płycie:
CD - Jaromi - "Blubrane bluesy zez Pyrlandii"
na której zaśpiewał go Jaromi Drażewski